مدیران خودروعصر خودرو

نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود هر سهم "وجم" کاهشی بود

عصر بازار- شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ ۹۵ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

سود هر سهم "وجم" کاهشی بود
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم با سرمایه 120 میلیارد ریال، صورت های مالی یک ساله سال مالی منتهی به 30 آذر 97 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

  شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397، مبلغ 11 میلیارد و 383 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 95 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 23 درصد کاهش داشته است.

  با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 45 میلیارد و 992 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

  "وجم" در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به آذر 96، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 14 میلیارد و 922 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ 124 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی