عصر خودرو

لغو مجمع "وگردش" و "ولساپا"

عصر بازار- مجمع دو شرکت بانک گردشگری و لیزینگ رایان سایپا لغو و برگزاری این مجامع به زمان دیگری موکول گردید.

لغو مجمع "وگردش" و "ولساپا"
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1397/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه لیزینگ رایان سایپا راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 و مجمع فوق العاده د رتاریخ مذکور ساعت 9 صبح جهت تطابق اساسنامه به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید.
    همچنین پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1397/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید.

    برچسب ها