عصر خودرو

در کدال منتشر شد؛

نگاهی بر صورت های مالی سال ۹۳ گروه صنعتی سپاهان

عصر بازار: شرکت گروه صنعتی سپاهان در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ سه هزار و ۶۸۹ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.

نگاهی بر صورت های مالی سال ۹۳ گروه صنعتی سپاهان
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا،شرکت گروه صنعتی سپاهان با ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 500 میلیارد ریال مبلغ سه هزار و 689 میلیارد و 249 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.

  از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 196 میلیارد و 691 میلیون ریال رسید.

  از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و معادل 223 میلیارد و 474 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

  از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و معادل 153 میلیارد و 947 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 308 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

  به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 391 میلیارد و 318 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

  برچسب ها