عصر خودرو

مرکز آمار اعلام کرد؛

متوسط قیمت محصولات کشاورزی درپاییز

هر کیلو برنج ۱۷ هزارو۶۶۵ تومان

عصر بازار- گزارش متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

متوسط قیمت محصولات کشاورزی درپاییز
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، مرکز آمار ایران گزیده متوسط قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در پاییز ١٣٩٨ را منتشر کرد که به شرح زیر است:

  الف- محصولات کشاورزی

  ١- غلات

  ١-١- ذرت دانه‌ای

  متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در پاییز سال ١٣٩٨ در کل کشور ١٦٧٨٤ ریال بوده است که استان فارس با ١٨٩٢٣ ریال بیشترین و استان کرمان با ١٤٢٦٦ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ به میزان ٣١, ٨درصد افزایش داشته است.

  ٢-١- برنج

  در فصل پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور ١٧٦٦٥٢ ریال بوده است. استان چهار محال و بختیاری با ٢۰٣١٤٤ ریال بیشترین و استان گلستان با ١٢٤٤٥٧ ریال کمترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ به میزان ٤٦, ٥ درصد افزایش یافته است.

  ٣-١- شلتوک

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور ٦٣٧٣٢ ریال بوده است. استان مازندران با ٨٦٥٢٦ ریال بیشترین و استان خوزستان با ٣٧٨٤٢ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٧, ٣ درصد افزایش داشته است.

  ٢- حبوبات

  ١-٢- لوبیا قرمز

  متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز در پاییز سال ١٣٩٨ در کل کشور ٨٤٩٣١ ریال بوده است که استان قم با ١١۰٣٩١ ریال بیشترین و استان همدان با ٦۰۰۰۰ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال قبل معادل ٢١, ٩درصد افزایش نشان می‌دهد.

  ٢-٢- لوبیا چیتی

  در پاییز ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی در کل کشور به رقم ١۰٢١٥١ ریال رسید که استان قم با ١٢٥٣١٨ ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ٨۰١٤٤ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل ١٢, ٩ درصد افزایش داشته است.

  ٣- دانه‌های روغنی

  ١-٣- کنجد

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد در کل کشور ١٧٥٢۰٩ ریال بوده است. استان گلستان با ٢٤١٥٧٢ ریال بیشترین و استان یزد با ١١٦٥٩٦ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٥, ٢ درصد افزایش یافته است.

  ٢-٣- زیتون

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون در کل کشور ٦٥٨١٦ ریال بوده است. استان گلستان با ٧٨٧٨٨ ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ٣٣٣٣٣ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۰, ٨ درصد افزایش داشته است.

  ٤- محصولات لیفی

  ١-٤- پنبه (وش)

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه (وش) در کل کشور ٦٥٥١١ ریال بوده است. استان خراسان شمالی با ٧٢١۰۰ ریال بیشترین و استان گلستان با ٥٨٩٥٦ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٥, ٤درصد افزایش نشان می‌دهد.

  ٥- محصولات جالیزی

  ١-٥- هندوانه

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ١٢١٤٣ ریال بوده است. استان هرمزگان با ٢١٤٦١ ریال بیشترین و استان مرکزی با ١٢٢٥ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٦, ۰درصد افزایش داشته است.

  ٢-٥- خربزه

  در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ٩١۰٧ ریال بوده است. استان قزوین با ١٢٩٣٢ ریال بیشترین و استان خوزستان با ٥٥۰٣ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢٤, ٤درصد کاهش داشته است.

  ٣-٥- خیار

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور ٢٣٦٣٣ ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با ٤٨٥٧١ ریال بیشترین و استان ایلام با ١٦٤٩١ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش خیار نسبت به پاییز ٩٧ افزایش ٢٢, ٨ درصدی داشته است.

  ٦- سبزیجات

  ١-٦- سیب‌زمینی

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور ١٧١۰٣ ریال بوده است. استان البرز با ٢٩١٣٥ ریال بیشترین و استان کرمانشاه با ١٢١٨٤ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ١٣٩٨ نسبت به سال ٩٧ معادل ٢٧, ٧درصد افزایش داشته است.

  ٢-٦- گوجه‌فرنگی

  در پاییز سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور ١٣٣٤٨ ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان خوزستان با ٥۰٢١٤ ریال و پایین‌ترین قیمت فروش را استان خراسان شمالی با ٤١٧٥ ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣۰, ٨ درصد کاهش یافته است.

  ٣-٦- بادمجان

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ١٢٥۰۰ ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با ٢۰٦٦٧ ریال بالاترین و استان هرمزگان با ٦٧٢١ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل ٤٦, ٣درصد کاهش داشته است.

  ٤-٦- پیاز

  در فصل مورد بررسی متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ١٤٨٤١ ریال بوده است. استان مرکزی با ٢١٥٥٩ ریال بالاترین قیمت فروش و استان لرستان با ١۰۰۰۰ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٤١, ٦درصد افزایش نشان می‌دهد.

  ٧- محصولات علوفه‌ای

  ١-٧- یونجه

  در فصل پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ٢۰٦٤٥ ریال بوده است. استان قزوین با ٢٥٦٩۰ ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٢١٣٦ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل ٥٦, ٦درصد افزایش داشته است.

  ٢-٧- ذرت علوفه‌ای

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت علوفه‌ای در کل کشور ٣٣۰٢ ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با ٤٨٢٩ ریال بیشترین و استان کرمان با ١٦٧۰ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣٦, ٣درصد افزایش یافته است.

  ٨- میوه‌های هسته‌دار

  ١-٨- انار

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم انار در کل کشور ٣٢٩۰۰ ریال بوده است. استان خوزستان با ٤٨٦٦٩ ریال بیشترین و استان گیلان با ١۰٩٦۰ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش انار نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ افزایشی معادل ١٣, ٨درصد داشته است.

  ٩- میوه‌های دانه‌دار

  ١-٩- سیب درختی

  متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در پاییز سال ١٣٩٨ در کل کشور ٢٦٦٢٨ ریال بوده است. استان یزد با ٦١٥٧٩ ریال و استان فارس با ١٤٢٧٩ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٥, ٢ درصد کاهش نشان می‌دهد.

  ٢-٩- انگور

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور ٣١۰٨٧ ریال بوده است. استان البرز با ٤٣٣٦٧ ریال بیشترین و استان فارس با ١٥٦۰٧ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل ٨, ٣ درصد افزایش داشته است.

  ١۰- مرکبات

  ١-١۰- پرتقال

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور ١٥٣٧٩ ریال بوده است. استان فارس با ٣٨١٣٣ ریال بیشترین و استان مازندران با ١٤٨٤٧ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١, ۰ درصد افزایش داشته است.

  ٢-١۰- نارنگی

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور ١٨٦٧٨ ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویر احمد با ٣٤١٣۰ ریال بیشترین و استان گیلان با ١٢٥٩٧ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٨, ۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

  ب - دام و فراورده‌های دامی

  ١- دام

  ١-١- گوسفند و بره زنده پرواری

  در فصل مورد بررسی متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ٣٧٥٦۰٦ ریال بوده است. استان هرمزگان با ٥٣٤٨٧٤ ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با ٣١٨٥٧٤ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول در فصل پاییز ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل به میزان ٦٢, ٧درصد افزایش یافته است.

  ٢-١- گاو کمتر از دو سال پرواری

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ٣١٢٦١٦ ریال بوده است. استان کرمان با ٤٢١٩٩۰ ریال بیشترین و استان گلستان با ٢٤٣٦٣٣ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز ٩٧ معادل ٢٩, ٤درصد افزایش داشته است.

  ٢- فرآورده‌های دامی

  ١-٢- شیر گوسفند (چرخ نکرده)

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور ٤١٧٤۰ ریال بوده است که نسبت به پاییز سال ٩٧ افزایشی معادل ٣٨, ٨ درصد داشته است. استان البرز با ٥٣٩١۰ ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ٢٢١٨٨ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

  ٢-٢- شیر گاو (چرخ نکرده)

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور ٢٣١٩۰ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ افزایش ٢٩, ٩درصدی داشته است. استان بوشهر با ٤۰٥۰٦ ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با ١٨١٢٢ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

  ج - خدمات کشاورزی

  ١- خدمات ماشینی

  ١-١- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط هزینه یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ٢٣٨٩١٨٥ ریال بوده است. استان گیلان با ٦۰۰۰۰۰۰ ریال و استان ایلام با ١٤١٣۰٧١ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣٤, ٨ درصد افزایش یافته است.

  ٢-١- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

  در فصل مورد بررسی متوسط هزینه یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ١٨۰٤٨٢٩ ریال بوده است. استان هرمزگان با ٣٤٥٥٨٨٢ ریال و استان خراسان شمالی با ١٣٥٤٥٣٣ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣٤, ۰درصد افزایش داشته است.

  ٣-١- دیسک زمین آبی با تراکتور

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ١١٤٤٨٨٧ ریال بوده است. استان البرز ٤۰۰۰۰۰۰ ریال و استان قم با ٦١١٣٦٦ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣٤, ٨درصد افزایش نشان می‌دهد.

  ٤-١- دیسک زمین دیم با تراکتور

  در فصل مورد بررسی هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ٦٩٦٩۰٥ریال بوده است. استان مازندران با ٢٦٢٩۰٣٢ ریال و استان کردستان با ٦۰٢١٩٩ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١۰, ٩ درصد افزایش داشته است.

  ٢- خدمات نیروی انسانی

  ١-٢- کارگر میوه‌چین (مرد)

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور ٨٤۰٤٤٥ ریال بوده است. استان قم با ١٣٥٦٢١۰ ریال و استان گلستان با ٥٤١٥٢۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٤١, ۰ درصد افزایش داشته است.

  ٢-٢- کارگر میوه‌چین (زن)

  در فصل مورد بررسی متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور ٦٥٢٣٢٢ ریال بوده است. استان همدان با ٩٦٥٤١٤ و استان گلستان با ٣٩۰٢٥٧ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٣٧, ۰درصد افزایش یافته است.

  ٣-٢- دروگر غلات (مرد)

  در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ٩٦٢١٩٦ ریال بوده است. استان اصفهان با ١١١٩٤٦١ ریال و استان خراسان جنوبی با ٦٢٦٥٣١ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٤٧, ٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

  ٤-٢- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

  در پاییز سال١٣٩٨ متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور ٨٩٢٣٥٤ ریال بوده است. استان تهران با ١١١٢۰١٦ ریال و استان خوزستان با ٥٣٩١٨٩ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٦, ٧ درصد افزایش داشته است.

  ٥-٢- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

  در فصل مورد بررسی متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور ٥٧۰٣٦٤ ریال بوده است. استان بوشهر با ٧٦٣١٥٨ ریال و استان گلستان با ٣٥٥٧٩٣ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل پاییز سال ٩٧ معادل ٤٦, ٤درصد افزایش یافته است.

  برچسب ها
  دکه مطبوعات
  • بازار امروز ۲۲۳
  • شماره ۲۲۱
  • بازار امروز ۲۲۰
  • بازار امروز ۲۱۹
  • شماره ۲۱۸ بازار امروز
  • شماره ۲۱۷
  • شماره ۲۱۶
  • شماره ۲۱۴
  • شماره ۲۱۳ بازار امروز
  آخرین بروزرسانی ۱۵ روز پیش
  آرشیو