عصر خودرو

مرکز آمار ایران:

قیمت گندم یکساله ۳۲.۵ درصد افزایش یافت

عصر بازار- بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از «متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی» در تابستان امسال، میانگین نرخ گندم نسبت به تابستان سال گذشته ۳۲.۵ درصد افزایش یافته است.

قیمت گندم یکساله ۳۲.۵ درصد افزایش یافت
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، در بخش غلات، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ١٣٩٨ منتشر شد. بر اساس این آمار در سه ماهه دوم سال ١٣٩٨، متوسط قیمت گندم ١٧٢۰٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣٢,٥ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت جو ١٩٤٣٢ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٥٩.٩ درصد افزایش داشته است.

  در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ٩٨، متوسط قیمت نخود با ٩,٥ درصد افزایش ٥٨٧٢٥ ریال و متوسط قیمت عدس با ١٤.١ درصد افزایش معادل ٥٧٧٥٣ ریال بوده است.

  در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ٩٨، متوسط قیمت هندوانه ٤٨۰٢ ریال و خربزه ١٢٣۰١ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل ٤٣,٨و ١١.٦درصد کاهش نشان داده است و همچنین متوسط قیمت خیار ٢٢١٨٣ ریال بوده و در نتیجه ١٩.٤ درصد افزایش نشان داده است.

  در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال ٩٨، متوسط قیمت سیب زمینی ٣١٢٩٤ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ١٧٧,٥٣ درصد افزایش نشان داده است. همچنین متوسط قیمت گوجه فرنگی ٩١٥٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣٩.٩ درصد کاهش داشته ­است. به علاوه متوسط قیمت پیاز با ١٦.٢ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، برابر ١١٢٩٦ ریال بوده است.

  در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان٩٨، متوسط قیمت یونجه ٢۰١٤٦ ریال و متوسط قیمت کاه ٤۰١٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٧,٢ و ٤٢.٧ درصد افزایش داشته است.

  در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ٩٨، متوسط قیمت زردآلو ٤٩٤٢٦، هلو  ٤۰٤١٧و آلبالو ٤٣٣٨٤ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٥٤,١، ٢٣.٨و ١٣.٩ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با    ۰.٧ درصد کاهش برابر ٨٨٧٩٩ بوده است.

  در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان٩٨، متوسط قیمت سیب درختی ٢٧٤٤٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦,٦ درصد کاهش و متوسط قیمت انگور ٣٤٦٣٧ ریال بوده که معادل ٢٣.۰ درصد افزایش داشته است.

  در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ١٣٩٨، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ٤٢٥۰١٧ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٣١٩١۰٨ ریال بوده که که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٦,٥ و ٦٢.١ درصد افزایش داشته است.

  در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان٩٨، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٤٩٦٢٥ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٢٢١۰۰ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب معادل ١٧,٧ و ٥٣.٥ درصد افزایش نشان می دهد.

  در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال ٩٨، هزینة شخم زمین زراعی آبی ٢٥٢٤۰٧٩ ریال و هزینة شخم زمین زراعی دیم ١٧٢٥٧٩٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤٦,٤ و ٢٣.١ درصد افزایش داشته است.

  در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ٩٨، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد ٨٤٧۰٨٤ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٨,۰ درصد افزایش وهمچنین متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن ٥۰٤٣٦٢ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ١٩.٥درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد ٧١٦٢٧۰ ریال و متوسط دستمزد کارگر تنک کار زن ٦٦٨٦٤٦ ریال بوده که به ترتیب نسبت به تابستان ٩٧ معادل ٣٢.۰ و ٦١.٨ درصد افزایش نشان می دهد.

  برچسب ها