عصر خودرو

مرکز آمار ایران:

اعلام متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی

عصر بازار- مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ۹۸ را اعلام کرد.

اعلام متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۲:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از صداوسیما، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در فصل تابستان سال 98، متوسط قیمت نخود با 9،5 درصد افزایش، 58725 ریال و متوسط قیمت عدس با 14.1 درصد افزایش معادل 57753 ریال بوده است.

  در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال 1398، متوسط قیمت گندم 17205 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 32،5 درصد افزایش یافته است و متوسط قیمت جو 19432 ریال بوده که نسبت به فصل تابستان پارسال 59.9 درصد افزایش یافته است.

  در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال 98، متوسط قیمت نخود با 9،5 درصد افزایش، 58725 ریال و متوسط قیمت عدس با 14.1 درصد افزایش معادل 57753 ریال بوده است.

  در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال 98، متوسط قیمت هندوانه 4802 ریال و خربزه 12301 ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل 43،8و 11.6درصد کاهش نشان داده است و همچنین متوسط قیمت خیار 22183 ریال بوده و در نتیجه 19.4 درصد افزایش نشان داده است.

  در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال 98، متوسط قیمت سیب زمینی 31294 بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 177،53 درصد افزایش نشان داده است.
  همچنین متوسط قیمت گوجه فرنگی 9155 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 39.9 درصد کاهش یافته است. به علاوه متوسط قیمت پیاز با 16.2 درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، برابر 11296 ریال بوده است.

  در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان98، متوسط قیمت یونجه 20146 ریال و متوسط قیمت کاه 4017 ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 67،2 و 42.7 درصد افزایش یافته است.

  در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال 98، متوسط قیمت زردآلو 49426، هلو 40417و آلبالو 43384 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 54،1، 23.8و 13.9 درصد افزایش یافته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با 0.7 درصد کاهش برابر 88799 بوده است.

  در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان98، متوسط قیمت سیب درختی 27449 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 6،6 درصد کاهش و متوسط قیمت انگور 34637 ریال بوده که معادل 23.0 درصد افزایش یافته است.

  در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال 1398، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 425017 ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 319108 ریال بوده که که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 86،5 و 62.1 درصد افزایش داشته است.

  در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان98، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 49625 ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 22100 ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب معادل 17،7 و 53.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال 98، هزینة شخم زمین زراعی آبی 2524079 ریال و هزینة شخم زمین زراعی دیم 1725792 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 46،4 و 23.1 درصد افزایش داشته است.

  در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال 98، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد 847084 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 48،0 درصد افزایش وهمچنین متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن 504362 ریال بوده که به این ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل 19.5درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد 716270 ریال و متوسط دستمزد کارگر تنک کار زن 668646 ریال بوده که به ترتیب نسبت به تابستان 97 معادل 32.0 و 61.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  برچسب ها