مدیران خودروعصر خودرو

"قجام "از نرخ شکر گفت

عصر بازار- فرآورده های غذائی و قند تربت جام نرخ هر کیلوگرم شکر را اعلام کرد.

"قجام "از نرخ شکر گفت
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام اعلام داشت قیمت هر کیلوگرم شکر در سال ١٣٩٧ درب کارخانه ٣۰۰۰۰ ریال بصورت یکپارچه تعیین گردیده که در سال ١٣٩6 معادل ٢٩۰۰۰ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٣/4 % افزایش دارد . شایان ذکر اینکه قیمت سال ١٣٩6 درب کارخانه ٢٧٢٢۰ ریال بوده که مبلغ ١٧٨۰ ریال آن بصورت یارانه دولتی بوده است .

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی