عصر خودرو

تایید تعدیل مثبت ۴۳ درصدی خگستر

عصر بازار- حسابرس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بر تعدیل مثبت ۴۳ درصدی در بودجه براساس عملکرد ۶ ماهه صحه گذاشت.

تایید تعدیل مثبت ۴۳ درصدی خگستر
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، به ازای هر سهم خگستر مبلغ 192 ریال سود پیش بینی شد که با بودجه حسابرسی نشده تفاوتی ندارد ولی نسبت به بودجه 3 ماهه که مبلغ 134 ریال سود برای هر سهم پیش بینی کرده بود معادل 43 درصد تعدیل مثبت شنان می دهد.

همچنین حسابرس در عملکرد 6 ماهه رقم 62 ریال سود برای هر سهم با پوشش ضعیف 32 درصدی محقق کرده که عملکرد میاندوره نیز مشابه گزارش حسابرسی نشده است.
گفتنی است خگستر مدت مشابه سال قبل سود 82 ریالی با پوشش 21 درصدی برای هر سهم ساخته بود از مهمترین دلایل کاهش سود 6 ماهه امسال افت سود سرمایه گذاری از 159 به 142 میلیاردر یال است.

برچسب ها
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط بیشتر