مدیران خودروعصر خودرو

ارایه گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۴شرکت

عصر بازار- چهار شرکت ریل سیر کوثر، سرمایه گذاری توسعه آذربایجان، پتروشیمی آبادان و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گزارش توجیهی افزایش سرمایه خود را برای حسابرس و بازرس قانونی ارسال کردند.

ارایه گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۴شرکت
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، شرکت ریل سیر کوثر گزارش توجیهی هیات مدیره خود را در خصوص افزایش سرمایه رای اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارسال کرد."

  "حسیر" قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 471میلیارد و 820میلیون و 306هزار ریال به مبلغ 943میلیارد و 640میلیون و 612هزار ریال افزایش دهد و این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته تامین می شود و هدف از این اقدام تجهیز ناوگان حمل و نقل شرکت و با هدف افزایش سود آوری و اصلاح ساختار مالی ارایه می شود.

  افزایش سرمایه 200درصدی در «وآذر»

  شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 100میلیارد ریال به مبلغ 300میلیارد ریال معادل 200درصد افزایش دهد. این افزایش سرمایه قرار است از محل آورده نقدی سهامداران تامین شود و هدف آن اصلاح ساختار مالی شرکت، پرداخت بدهی بانکی، همچنین بهبود وضعیت پرتفو سرمایه گذاری است.

  ارایه گزارش توجیهی افزایش سرمایه 458درصدی «شپترو»  به حسابرس

  شرکت پتروشیمی آبادان گزارش توجیهی هیات مدیره خود را در خصوص افزایش 458درصدی سرمایه برای حسابرس و بازرس قانونی ارسال کرد. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 630میلیارد ریال به مبلغ 3هزار و 520میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش دهد. هدف شرکت از این اقدام اصلاح ساختار سرمایه وخروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت است.

  افزایش سرمایه «ومعادن» به 81هزارمیلیارد ریال

  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گزارش توجیهی هیات مدیره را در خصوص افزایش سرمایه به حسابرس و بازرس قانونی ارسال کرد. این شرکت سرمایه خود را از مبلغ 34هزار و 118میلیارد و 389میلیون ریال به مبلغ 81هزار و 318میلیارد و 389میلیون ریال معادل 138درصد افزایش می دهد. این افزایش سرمایه قرار است از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین شود و به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سهام جدید است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی