مدیران خودروعصر خودرو

نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

سود هر سهم "ولغدر" افزایشی بود

عصر بازار- شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به هر سهم خود مبلغ ۲۶۶ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۶۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

سود هر سهم "ولغدر" افزایشی بود
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، شرکت لیزینگ خودرو غدیر با سرمایه 530 میلیارد ریال، صورت های مالی یک ساله سال مالی منتهی به 30 آذر 97 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

  شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره یاد شده، مبلغ 140 میلیارد و 790 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 266 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 65 درصد افزایش داشته است.

  این شرکت، دلیل افزایش در سود هر سهم را افزایش 276 درصدی درآمد حاصل از عملیات لیزینگ برشمرده است.

  با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 161 میلیارد و 891 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

  "ولغدر" در دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به آذر 96، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 85 میلیارد و 466 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ 161 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

  براساس این گزارش، شرکت لیزینگ خودرو غدیر در خصوص برآورد خود از برنامه های تامین مالی و تغییر در هزینه های مالی در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 1398 اعلام کرده است: توسعه منابع مالی از طریق کاهش مطالبات معوق و افزایش فروش و بهره گیری از منابع داخلی از اهداف شرکت در این دوره خواهد بود.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی