مدیران خودروعصر خودرو

نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛

"بکام" زیان خود را کاهش نداد

عصر بازار- شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ ۴۳۲ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۲۶۰ درصد افزایش زیان را نشان می دهد.

"بکام" زیان خود را کاهش نداد
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) با سرمایه 600 میلیارد ریال، صورت های مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

  شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397، مبلغ 259 میلیارد و 105 میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ 432 ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 260 درصد کاهش زیان داشته است.

  با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 361 میلیارد و 626 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

  "بکام" در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، مبلغ 72 میلیارد و 121 میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ 120 ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی