مدیران خودروعصر خودرو

نسبت به دوره مشابه سال مالی ۹۶؛

سود هر سهم"غشهداب" افزایشی بود

عصر بازار- شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ یک ۲۳۸ ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است.

سود هر سهم"غشهداب" افزایشی بود
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان با سرمایه یک هزار و 40 میلیارد ریال، صورت های مالی 9 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

  شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397، مبلغ 247 میلیارد و 783 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 238 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 36 درصد افزایش داشته است.

  با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 263 میلیارد و 792 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

  "غشهداب" در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به اسفند 96، به صورت حسابرسی نشده، سود خالص را مبلغ 182 میلیارد و 499 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ 175 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی